Türkiye'nin Her Yerinden   0 (850) 302 07 08

Emisyon Ölçümleri

Emisyon Ölçümleri


 

                              

KAPSAM

PARAMETRE

METOD ADI

METOD NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMİSYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMİSYON

 

 

 

Metaller (Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - Numune Alma)

 

 

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

EPA 29

 

Arsenik, Antimon, Bakır, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Mangan, Nikel, Kurşun, Talyum, Vanadyum - Numune Alma

 

 

 

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

TS EN 14385

 

 

CO

 

 

 

 Elektrokimyasal Metot

 

 

TS ISO 12039

 

 

 CO₂

 

 

 

Elektrokimyasal Metot (Hesaplama Metodu)

 

 TS ISO 12039

   O₂

 

Elektrokimyasal Metot (Hesaplama Metodu)

 

 TS ISO 12039

 

 Formaldehit Numune Alma

 

 

 

 Absorpsiyon Metodu

 

 

EPA 323

 

 

 H₂S Numune Alma

 

 

 

 İzokinetik Olmayan Metot

 

 

 EPA 11

 

 

 HCI, CI₂ Numune Alma

 

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

İzokinetik Olmayan Metot

 

 

 

TS EN 1911

 

TS EN 1911

 

 

HCI, HF, HBr, Cl2, Br2 Numune Alma

 

 

 

 İzokinetik Numune Alma

 

 

EPA 26 A

 

 

 

HF, F₂ Numune Alma

 

 

Absorpsiyon Metodu

 

 

EPA 13A

 

 

Hız

 

 

L Tipi Pitot Tüp ile

 

S Tipi Pitot Tüp ile

 

TS ISO 10780

 

EPA 2

 

TS ISO 10780

 

Hız debi

 

 

Pitot Tüpü ile

 

 

TS ISO 10780

 

 

HNO₃

 

 

İzokinetik Olmayan Numune Alma

 

 

EPA 7C

 

 

İsililik

 

 

Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası)

 

 

TS 9503

 

 

Krom⁺⁶ Numune Alma

 

 

Absorpsiyon Metodu

 

 

CARB 425

 

 

 

 

 

Nem

 

 

Dijital Sensör İle (<180 C)

 

Gravimetrik Metot

 

İşletme İçi Metot

 

EPA 4

 

NH₃ Numune Alma

 

 

Absorpsiyon Metodu

 

 

EPA CTM 027

 

 

NO (NO₂, NOₓ)

 

 

Elektrokimyasal Metot

 

 

EPA CTM 022

 

 

PAH Numune Alma (Metot A)

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

 

ISO 11338-1

 

 

PAH Numune Alma (Metot B)

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

 

ISO 11338-1

 

 

PAH Numune Alma (Metot C)

 

 

İzokinetik Numune Alma

 

 

ISO 11338-1

 

 

Partikül Madde

 

 

 

 

 

Gravimetrik Metot

 

 

EPA 17

 

EPA 5

 

TS EN 13284-1

 

TS ISO 9096

 

 

PCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) Numune Alma

 

 

Dietilen Glikol ile Numune Alma Metodu

 

XAD-2 ile Numune Alma Metodu

 

TS 1948-1

 

TS 1948-1

 

Siyanürler Numune Alma

 

 

Absorpsiyon Metodu

 

 

CARB 426

 

 

SO₂

 

 

Elektrokimyasal Metot

 

 

TS ISO 7935

 

 

H₂SO4

 

 

Absorpsiyon Metodu

 

 

EPA 8

 

 

Uçucu Organik Bileşikler Numune Alma

 

 

Aktif Karbona Numune Alma

 

 

TSE CEN/TS 13649

 

 

Belirtilen kapsamda emiyon ölçüm hizmeti sunulmaktadır.